PRESSEMEDDELELSE

Styrk din virksomhed med en videnpilot
Små og mellemstore virksomheder kan med statsstøtte i ryggen ansætte en højtuddannet ”videnpilot” i virksomheden. Det kan være en genvej til både udvikling og vækst.

En videnpilot er en nyuddannet akademiker som ansættes i en lille eller mellemstor virksomhed til at udføre et konkret projekt i virksomheden.

”At ansætte en videnpilot er at turde åbne døren til nye muligheder for sin virksomhed. Man inviterer et menneske inden for, som har en anden baggrund og en anden tilgang til tingene. Erfaringerne viser, at det kan der ofte komme noget rigtigt spændende ud af – også på bundlinjen,” siger Niels-Henrik Glisbjerg som er erhvervsudviklingskonsulent i Sorø Kommune.

I mange mindre virksomheder har man ikke tradition for højtuddannede medarbejdere, og man har måske en frygt for at akademikere har en meget teoretisk tilgang, som gør deres kompetencer svære at bruge i praksis. Men erfaringerne fra de virksomheder, som har taget springet og ansat en højtuddannet, viser noget andet.
Virksomheder som ansætter højtuddannede har højere vækst i forhold til andre virksomheder. Samtidig bidrager højtuddannede medarbejdere til produktiviteten.

Niels-Henrik Glisbjerg mener, der er masser af virksomheder i Sorø og omegn, som vil kunne drage nytte af en videnpilot, og opfordrer de lokale virksomheder til at overveje om en videnpilot kunne være noget for dem.
”Rigtig mange af virksomhederne i Sorø kommune hører til den gruppe, som vil kunne drage nytte af en videnpilot,” siger Niels-Henrik Glisbjerg.

Socialt ansvar
Udover at gavne virksomheden, gavner man også samfundet ved at ansætte en videnpilot.

”Når man ansætter en videnpilot er man også med til at tage et socialt ansvar. Mange nyuddannede akademikere går ledige, og det er spild af værdifulde ressourcer, som kan bruges meget bedre ude i virksomhederne,” siger Niels-Henrik Glisbjerg.

Virksomheder, som vil høre mere om ordningen, kan kontakte Niels-Henrik Glisbjerg på nhg@soroe.dk eller 57 87 60 34.

Fakta
Videnpilotordningen er en innovationsordning under Videnskabsministeriet og har til formål at få flere nyuddannede akademikere i arbejde og bidrage til vækst i små og mellemstore virksomheder.

Virksomheder med mellem 2 og 100 medarbejdere og max. to højtuddannede medarbejdere kan søge om at komme med i ordningen. Der kan søges om tilskud til lønnen i 6-12 måneder, højst 12.500 kr. om måneden.

Videnpiloten skal gennemføre et konkret udviklingsprojekt for virksomheden. Et projekt der skal bidrage til at styrke virksomhedens innovations- og vækstpotentiale. Projektet skal være nyt for virksomheden, og det skal vare mindst seks måneder. Projektet kan for eksempel handle om produktudvikling, kvalitetsforbedring, markedsføring, strategiudvikling, optimering af arbejdsgange eller organisationsudvikling.

Ordningen er netop blevet tilført yderligere 30 millioner kroner.


Sorø Rådhus