Tirsdag den 9. november kl. 19.30-21 kan du høre et spændende foredrag om vikingetiden på Sorø Museum.

Museumsinspektør Kirsten Christensen fortæller om resultatet af de seneste udgravninger på Trelleborg. I sommeren 2008 blev der gravet i de våde områder udeom Trelleborg som led det arkæologiske projekt ”Kongens Borge”. Man fandt bl.a. et helt enestående træskjold fra vikingetiden. Der blev også fundet genstande fra vikingernes dagligdag samt en masse dyreknogler.

Analyser af skjoldet og dyreknoglerne har givet ny viden om, hvad vikingerne spiste på Trelleborg. Kirsten Christensen vil også fortælle om selve udgravningen og udgravningsmetoderne.