Vicekommunaldirektør i Sorø Kommune, Andreas Jegstrup, fratræder sin stilling.

Andreas Jegstrup har været i Sorø Kommune siden 12. april 2021, hvor han blev ansat som vicekommunaldirektør. I perioden august til 1. december har han desuden været konstitueret kommunaldirektør.

1. december tiltrådte kommunaldirektør Henning Daugaard, som nu på Økonomiudvalgets vegne har indgået en fratrædelsesaftale med Andreas Jegstrup.

Henning Daugaard siger:

”Sorø Kommune og Andreas Jegstrup er blevet enige om ikke at fortsætte samarbejdet. Der er derfor indgået en fratrædelsesaftale med Andreas Jegstrup.”

Andreas Jegstrup stopper i Sorø Kommune fra dags dato.

Proces før nyansættelse
Udover vicekommunaldirektørstillingen er stillingen som økonomi- og personalechef også vakant fra 1. januar. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at forlænge processen forud for de to nyansættelser, idet det giver mulighed for at vurdere, om der skal ske tilpasninger i stillingsindholdet for de to stillinger.

I den mellemliggende periode består Sorø Kommunes øverste administrative ledelse af kommunaldirektør Henning Daugaard og syv centerchefer.

Foto: SDL