Det bliver Helle Søeberg, som skal sætte retningen for det fusionerede beredskab Vestsjællands Brandvæsen. Det oplyser det nye tværkommunale brandvæsen i en pressemeddelelse.

logo-topHelle Søberg kommer med stor viden og erfaring, når hun pr. 1. april 2016 sætter sig i direktørstolen for første gang.

– Jeg er meget glad for, at Vestsjællands Brandvæsen kan tiltrække en så kvalificeret og dygtig person, og vi glæder os meget til samarbejdet, siger Søren Kjærsgaard, formand for Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen.

Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø fusionerede de eksisterende beredskaber i de fem kommuner til Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016.

Helle Søeberg har tidligere været ansat som bl.a. kommunaldirektør og teknisk direktør i Herlev Kommune og har fra disse ansættelser et bredt kendskab til beredskabsområdet.

Hun er uddannet civilingeniør og har desuden en Master i offentlig ledelse (MPA – Master of Public Administration).

– Jeg ser frem til at skabe et fælles beredskab for de fem kommuner. Vi skal bibeholde nærheden til borgerne i alle fem kommuner, men samtidig skabe et effektivt beredskab. Vi skal også have tilfredse medarbejdere, borgere, de frivillige og politikere, samtidig med at vi sikrer en effektiv drift og leverer tryghed til borgere og virksomheder i Vestsjællands Brandsvæsens dækningsområde, siger Helle Søeberg.

Et enigt ansættelsesudvalg
Vestsjællands Brandvæsen modtog 28 ansøgninger til stillingen som direktør.

– Ansættelsesudvalget var efter to samtalerunder ikke i tvivl om, at det skal være Helle Søberg som skal være Vestsjællands Brandvæsens første direktør. Jeg er glad for, at vi i enighed i ansættelsesudvalget har valgt den bedste kandidat, som kan føre Vestsjællands Brandvæsen videre efter en lang forberedelsestid, siger Søren Kjærsgaard.

Beredskabskommissionen godkendte på sit møde fredag indstillingen fra ansættelsesudvalget.

Ansættelsesudvalget bestod af repræsentanter fra Beredskabskommissionen (politikere), samt repræsentanter fra ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen, repræsentanter fra medarbejderne, repræsentanter fra de frivillige og repræsentanter fra ledelsesniveauet i kommunerne.

vsbvOm Vestsjællands Brandvæsen
Vestsjællands Brandvæsen skal betjene ca. 207.000 indbyggere og et område på ca. 2.355 km2 – Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner.

Mandskabet omfatter ca. 40 fuldtidsansatte, 122 deltidsbrandfolk og ca. 110 frivillige. Det samlede årlige budget er ca. 45 mio. kr.

Vestsjællands Brandvæsen skal varetage følgende aktiviteter:

  • Det operative beredskab
  • Det forebyggende beredskab/myndighedsopgaver, der fordrer samarbejde med de kommunale forvaltninger
  • En række sideaktiviteter, hvor formålet er at sikre mandskab til kerneopgaven og udnytte potentiale og ressourcer, der allerede er i organisationen, hvormed der kan skabes en stærkere økonomisk basis.