Af Jakob Spliid, gruppeformand for Venstre og medlem af Natur, Teknik og Planudvalget

Venstre er tilfredse med, at der nu bliver rettet op på en fejlagtig praksis i Sorø Kommune, så pensionister i Sorø på samme måde som pensionister i resten af landet, vil kunne låne til påbudte kloakarbejder, herunder kloakseparering. Lovgivningen, grundskyldslåneloven, har de sidste mange år givet pensionister, der opfylder lovens betingelser, mulighed for at låne til påbudte kloakarbejder, men Sorø Kommune har indtil nu fulgt en anden praksis.

Det har kostet nogle kampe undervejs, siden Venstre for godt et år siden i forbindelse med kloaksagen på Brobyvej for første gang gjorde opmærksom på, at der var tale om en forkert praksis ved, at kommunen ikke tilbød pensionister mulighed for lån til påbudte kloakarbejder og kloakseparering. Efter en lang og vedholdende dialog tog kommunen i september 2022 kontakt til Skatteministeriet, som lovgivningen hører under, og ministeriet bekræftede, at den opfattelse, jeg på Venstres vegne havde givet udtryk for i udvalget, var korrekt.  Derfor ændres praksis nu, og det betyder markant billigere lånemuligheder for pensionister i Sorø. Den ændrede praksis betyder også, at der ved et varsel om påbud fremover følger en vejledning med, som beskriver, hvordan man ansøger om lånet.

Jeg er rigtig glad på vegne af Sorøs pensionister, at det lykkedes for os at få rettet op på hidtidig praksis, så pensionister fremover har mulighed for at få udført kloakarbejde til samme pris som andre med muligheden for at låne efter grundskyldslåneloven på rimelige vilkår.