NCC er nu i gang med at reparere vejene på landet. De starter i kommunens østlige del, bevæger sig sydover, og derefter op gennem kommunen.

Vejene i byområder er i gang med at blive prioriteret, så vejarbejdet kan gå i gang senere på året. 

I alt vil ca. 270 strækninger blive repareret – og altså berørt af vejarbejde – i løbet af i år. 
En oversigt over hvilke veje der vil blive repareret over de næste tre år, vil ligge klar i slutningen af maj og vil kunne ses på soroe.dk.

huller