Tryggve Fett, foto: Tersløsegaard

”Der er fuldkommen forening og overensstemmelse imellem Danmark og Norge”, skrev Ludvig Holberg selv i 1729. Nu kan man søndag 9. september på Tersløsegaard få belyst sagen set med nutidige norske øjne. Historikeren Tryggve Fett, som er formand for Holbergklubben i Bergen, Holbergs fødeby, kommer og holder foredrag.

Danmark og Norge var i union under danske konger i mere end 400 år indtil 1814. Så de to lande må deles om Holberg (1684-1754), for nok udførte han sin store livsgerning og sit samlede forfatterskab i Danmark, men han var født og opvokset i Bergen. Først i sit attende år, i 1702, rejste han til København for at indskrive sig på Universitetet.

Selv skelnede Holberg mellem dansk og norsk. Han fastslog, at nordmænd lever under andre klimatiske forhold og derfor er forskellige fra danskere (”mere hidsige, drikfældige og rethaveriske, men også tro, tapre og opfindsomme”, erklærer han!). Danskerne lovpriser han for deres ”gyldne middelvej” og skriver, at danskerne blandt alle folk er dem, der irriterer ham mindst. ”Mine landsmænd”, skriver Holberg, når han beretter om Tvillingerigets to folk – men ”mine egne landsmænd” i afsnit, hvor det alene drejer sig om Norge. Denne lille gradsforskel vidner om, at Holberg nærede en særlig følelsesmæssig nærhed til sit norske ophav.

Holberg i Bergen

Nordmændene har ikke glemt Holberg. På Tersløsegaard er de flittige gæster og klart den næststørste besøgsgruppe (næst efter danskere). I Bergen modtages man på Bryggen i byens havn af en stor Holberg-statue, ligesom byens teater ofte opfører Holbergs komedier og Bergen også har sit eget selskab for Holbergstudier. Herfra kommer historikeren Tryggve Fett nu til Tersløsegaard for at fortælle om Holbergs barndom og ungdom i Bergen. Foredraget vil bl.a. belyse, hvordan livet i Bergen har været inspiration i Holbergs forfatterskab. Tryggve Fett er en levende gudbenådet fortæller, så man skal ikke forvente et videnskabligt foredrag, men et let og muntert causeri over den unge Holbergs liv.

Foredraget på Tersløsegaard søndag 9. september er kl. 15.30 og dagen afsluttes med en koncert, hvor Tersløse Kirkes Pigekor under ledelse af kirkens organist Lea Daescu vil løfte deres lyse stemmer mod himlen. Koret består af cirka 20 unge piger i alderen fra 8 til 17 år og koncerten vil byde på høst- og sensommersange.