Hør nattegale og andre fugle synge, når Dansk Vandrelaug arrangerer en aftentur rundt om Tuelsø den 23. maj 2012 kl. 19.

Turen starter fra p-pladsen ved Pedersborg Kirke og slutter samme sted kl. 21.30.

Tuel Sø