Op til kommunalvalget afholder lokalafdelingen af Danske Handicaporganisationer i Sorø (DH Sorø) sit valgmøde onsdag den 1. november kl. 15.30 til 17.30 på Hotel Postgaarden i Sorø.

DH Sorø inviterer til valgmøde den 1. november på Postgaarden.

Det er DH Sorøs målsætning i år blandt andet at få sat handicap- og socialpolitikken højt på dagsordenen i forbindelse med kommunalvalget den 21. november.

Derfor inviteres en repræsentant for alle de opstillede til et valgmøde, hvor disse politikker er på dagsordenen. Og kommunens borgere inviteres til mødet og til at deltage i debatten på mødet.

Det er lokalafdelingens mål, at dette fokus bedst opnås gennem at få byrådskandidaterne til at skue fremad.

Og komme med deres bud på, hvordan borgere med en funktionsnedsættelse vil kunne opleve, at det nye byråd bedst muligt vil kunne realisere kommunens vedtagne handicappolitik.

Det bliver forfriskende at høre kandidaternes visioner på området og måske få helt nye tanker med ud i valgkampen. Der er naturligvis gratis adgang, og DH Sorø giver en kop kaffe eller te og kage.

Det er lykkedes DH Sorøs forretningsudvalg, som er ansvarlig for valgmødet, at få Landsforeningen Hjerneskadeforeningens direktør, Morten Lorenzen, til at komme og lede mødets forløb.

De opstillede partier og andre opstillede bedes kontakte DH Sorøs formand, Dan Kiving, på mobil 53578100 og/eller på mail dan.kiving@live.dk hurtigst muligt med information om, hvem man tilmelder som deltager i kandidatpanelet.

DH Sorø ser frem til et spændende og konstruktivt valgmøde med en god debat om de spørgsmål, som berører hverdagen for rigtig mange borgere i vores herlige kommune samt på institutionerne og deres fagpersonale i årene fremover.

GemGem

GemGem