Af Abelone Bergløv, på vegne af Enhedslisten Sorø

På baggrund af den seneste tids debat omkring Ung Sorøs regnskaber, står vi i Enhedslisten tilbage med en principiel undren over byrådsflertallets beslutning om at afvise en revision, der kunne have afdækket og afgjort, hvorvidt der er foregået problematiske regnskabsmæssige transaktioner.

Vi skal ikke her anklage nogen for at have begået bevidste eller ubevidste uregelmæssigheder, idet vi i sagens natur ikke kan have nogen mening herom på det foreliggende grundlag. Og det er jo netop det, der er problemet! Som borgere er vi altså nu afskåret fra at få at vide, hvad der er de faktiske forhold.

Med andre ord, så er vi overladt til at gætte og drage egne konklusioner på et helt uoplyst grundlag, og det synes vi skaber en ubehagelig, urimelig og unødvendig tvivlssituation – også for den pågældende leder, der jo et eller andet sted skal leve videre med mistanken. For når en mistanke bliver rejst, her endda af politikerne selv, så forsvinder den jo ikke bare gennem en flertalsbeslutning.

Udgangspunktet er faktisk en ret principiel sag, hvor en kommunal leder (med budget- og regnskabsansvar) desuden er byrådsmedlem og endda en del af det politiske flertal, der altså nu afviser at undersøge beskyldninger om urent trav i selvsamme leders økonomiske dispositioner! Her er der godt nok mange kasketter og mulige interesse- og habilitetskonflikter at holde styr på, må man bare sige.

Og dermed er der en altså skabt en situation, der må kræve ekstra omhyggelighed med moral, politisk/etisk habilitet og gennemsigtighed i såvel forvaltning som i de politiske beslutningsprocesser.

Gennemsigtigheden får vi så ikke, har flertallet nu besluttet, og dermed bliver vi som borgere desværre afskåret fra selv at tjekke moral og habilitet. Det er rigtig ærgerligt, for den situation tjener hverken kommunen, den pågældende leders troværdighed eller borgeres tillid til politikerne. I en sådan sag bør der gøres rent bord, så den kan lukkes ned én gang for alle uden efterfølgende mulighed for berettiget tvivl.

En revision havde efter vores mening været en god og overkommelig foranstaltning. Og det ville have været en flot manifestation af vilje til åbenhed, hvis byrådets politiske flertal havde taget beslutning om at lade sig kigge i kortene.

For at undgå, at der fremover opstår lignende situationer, opfordrer Enhedslisten i Sorø på det kraftigste til, at der fastlægges etiske spilleregler, og at der, hvis der er den mindste tvivl om habilitet, sker en uvildig revision.