Afhjælpning af svigt og skader skønnes at udgøre op til 10% af omsætningen i byggesektoren. Svigt og skader kan skyldes flere forskellige forhold, herunder uklar information, f.eks. tegninger, beskrivelser og beregninger af utilstrækkelig kvalitet. Dårlige kvalitet af udbudsdokumenter anføres som den næst væsentligste årsag til unøjagtige estimater på byggeomkostninger, ligesom mangel på klarhed i udbudsdokumenter er blevet identificeret som en væsentlig kilde til tvister i udførelsesfasen.

Entreprenør Rådgivning ApS er en lille rådgivningsvirksomhed i Sorø, der rådgiver virksomheder i kvalitetssikring. Indehaver og stifter Jarl Christian har arbejdet i byggebranchen i mere end 20 år, de seneste 9 år med fokus på ledelse. Jarl er uddannet bygningssnedker og bygningskonstruktør med speciale i kvalitetssikring.

Tag kontakt når du har brug for en uvildig professionel til at organisere din kvalitetssikring på tlf. 22 72 29 29.

Følg Entreprenør Rådgivning på Facebook

Foto: ABW