Sorø Privatskole er højt placeret på den netop offentliggjorte CEPOS-rangliste, der sammenligner undervisningseffekten på de danske skoler. Sorø Privatskole er den højest placerede skole i Sorø Kommune og blandt de 4 højest placerede skoler i Region Sjælland. Det oplyser Sorø Privatskole i en pressemeddelelse.

Sorø Privatskole har løftet eleverne +0,7 karakterpoint højere end sammenlignelige skoler, hvilket placerer skolen som nummer 59 blandt landets 1.375 målte skoler. Det viser en ny analyse fra tænketanken CEPOS, hvor man sammenligner de enkelte skolers resultater med 9. klasses afgangskarakterer.

”Vi er rigtig glade for resultatet, som er en stor cadeau til vores engagerede elever og dygtige medarbejdere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores ambition er, at Sorø Privatskole skal være blandt de bedste skoler i landet. For at det fortsat skal kunne lade sige gøre, skal vi løbende arbejde med skolens læringsmiljø, og vi skal kunne fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere på skolen,” forklarer Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

Analysen bygger på tal fra Undervisningsministeriet, som via en socioøkonomisk reference tager højde for elevernes sociale og økonomiske baggrund. Dermed er det muligt at tegne et billede af, om den enkelte skoles elever har klaret afgangsprøverne bedre eller dårligere end elever på landsplan med samme baggrund.

”Et enkelt måltal er dog ikke sigende i sig selv. Jeg hæfter mig ved, at Sorø Privatskole kontinuerligt har leveret gode resultater i mange år. Det gælder høj undervisningseffekt, gode afgangskarakterer, gode faglige resultater til læse- og staveprøver, matematikprøver med videre. Sammen med en høj elevtilfredshed i trivselsundersøgelserne forsikrer det mig om, at det er en udvikling, der også vil fortsætte i årene fremover,” supplerer Casper Madsen.

Sorø Privatskole har i de sidste 5 år oprettet flere nye klasser, men det var først ved skolestart i år, at skolen bliver fuldt ud 3-sport på alle årgange. En udvidelse af skolen, som blandt andet skal være med til at sikre kontinuitet i undervisningen af eleverne. Den tidligere integration af nye elever øger simpelthen elevernes trivsel, i takt med de hurtigere bliver en del af skolens kultur.

”Vi bliver bekræftet i vores læringssyn. Glade og motiverede elever lærer bedst. På Sorø Privatskole har vi stort fokus på det læringssyn og de læringsstrategier, som vi benytter i mødet med eleverne. Faktisk har vi i det her skoleår påbegyndt et 3-årigt udviklingsarbejde med fokus på netop at skabe glade og motiverede elever i forhold til egen læring,” afslutter Casper Madsen.