Børn og Undervisningsudvalget besluttede på deres møde tirsdag den 2. september at fravige forvaltningens anbefaling omkring flere lukkedage og indskrænkede åbningstider. Til gengæld vedtog udvalget lukning af to daginstitutioner pr. 1. juli. Den beslutning går nu videre til behandling først i Økonomiudvalget og så i byrådet.

Forslaget om at indføre flere lukkedage og indskrænke åbningstiderne i daginstitutionerne generelt faldt ikke i god jord hos Børn og Undervisningsudvalget.

Udvalgsformand Rolf Clausen siger: – Vi har lyttet til de mange høringssvar som peger på, at lukkedage og åbningstider er noget, som har stor betydning for rigtig mange mennesker. Vi har samtidig forholdt os til, at vi i byrådet jo arbejder med en vision om at gøre Sorø Kommune endnu mere attraktiv som bosætningskommune, og det synes vi ikke harmonerer særlig godt med at indføre flere lukkedage.

Lukker to daginstitutioner
Udvalget besluttede at indstille to daginstitutioner til lukning pr. 1. juli 2015. Det drejer sig om Landsbybørnehuset og Pedersborg Børnehus.

Rolf Clausen siger: – At lukke velfungerende daginstitutioner er jo ikke noget, man gør med glæde. Men set i lyset af det faldende børnetal, som betyder, at udgifterne pr. barn ellers vil vokse og vokse, har vi fra udvalgets side valgt at tage konsekvensen og indstille til byrådet, at der lukkes to institutioner fra næste sommer.

– Landsbybørnehuset har længe kørt med underskud, og selvom det er en god institution, så er det også en meget lille institution. Af de tre institutioner i Pedersborg distrikt har vi valgt at pege på Pedersborg Børnehus. Dels er den rent bygningsmæssigt i dårligere stand end de andre to institutioner, og dels er bygningen nemmere at bruge til andre formål – og dermed nemmere at sælge, siger udvalgsformanden.

I forhold til, hvad der konkret skal ske, såfremt byrådet vælger at følge Børn og Undervisningsudvalgets indstilling, siger Rolf Clausen: – Der vil naturligvis blive lagt en plan for, hvordan lukningerne bliver gennemført så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til såvel børn og forældre som medarbejdere. Det har jeg fuld tillid til, at man vil gribe fornuftigt an fra fagcentrets side.

Udvalget vedtog desuden at indstille en justering af ressourcetildelingen til dagplejen.

boern