Historisk Forening for Vestsjællands traditionelle efterårstur i egne biler går i år til Ringsted lørdag den 18. september i anledning af, at Sct. Bendts Kirke fylder 850 år. Kirken er hovedmålet for turen.

Guide i kirken er lokalhistorikeren Mogens K. Larsen, Gyrstinge. Han kender så godt som alt til Ringsteds historie.

Mogens K. Larsen vil først fortælle om Ringsteds historie i middelalderen og om kirkens oprindelse og dernæst føre deltagerne rundt i kirkerummet med forklaring om bl.a. de mange spændende grave, især kongegrave, og det fine inventar, som findes dér.

Efterfølgende skal man se nærmere på byens torv, som nu får en ny udformning, som der er delte meninger om.
Udflugten sluttes af på Rådhuskroen, hvor der serveres kaffe/te og æblekage.

Pris og tilmelding: Rundvisning i kirken samt kaffe og kage koster 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding sker til foreningens kasserer på flemming.bruun@gmail.com eller på tlf. 3969 9101.

Mødetid og -sted: Kl. 13.30 på P-pladsen vest for kirken.

Foto: ABW