Sorø Privatskole
Frederiksvej 8
4180 Sorø
Tlf. 57 83 01 88

Første skoledag - alle mødes i gården
Første skoledag – alle mødes i gården

Fra pigeskole til privatskole
Sorø Privatskole (tidligere kaldet Sorø Private Realskole) blev grundlagt i 1887. Dengang hed skolen ”Sorø Pigeskole” og havde ved sin start tre klasser (1.-3. klasse) og to lærerinder. Mindre end et år efter etableringen flyttede skolen ind i stueetagen på Frederiksvej 6, en bygning der også i dag er en central del af skolen.

Sorø Privatskole er i dag en 3-sporet 10-årig grundskole med ca. 650 elever. Her er 10. klasse og skolefritidsordning for 0-3. årgang samt juniorklub for 4-6. årgang. Der tilbydes endvidere frivillig undervisning i alt fra musik til science.

Engelsk på internationalt niveau
Desuden er Sorø Privatskole udnævnt til Cambridge International Associate School (CIAS), hvilket vil sige, at skolen er godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor en bestemt fagkombination. Skolen underviser efter et fælles curriculum (IGCSE) som er ens i hele verden – uanset om skolen befinder sig i Singapore, Sydney eller Sorø.

De gamle skolebygninger rummer topmoderne faciliteter, f.eks. interaktive tavler i alle klasse- og faglokaler, pc-ordning for lærerne og et solidt trådløst netværk.

God læsning
På Sorø Privatskole lærer børn at læse i 0. klasse. Skolen har i de sidste mange år ligget højt på i de sammenlignende undersøgelser af danske skoler.

Den gode læseudvikling understøttes overalt på skolen. I stueetagen på Frederiksvej 4 finder man skolens bibliotek, hvor alle elever og lærere henter inspiration til projekter, undervisning og opgaveskrivning. Biblioteket understøtter en aktiv læseudvikling og en faglig fordybelse ved hjælp af både e-bøger og trykte bøger.

I frikvartererne kan de store hygge sig med en god bog, quizze med kammeraterne eller checke mails. Biblioteket er også stedet, hvor de mindste elever får læst historier.

Dansk kulturarv
Skolens formål er ”at drive en grundskole med tilhørende børnehaveklasse, fritidsordning og 10. klasse, efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler.”

Privatskolen lægger vægt på en tidssvarende og grundig undervisning, hvor de pædagogiske mål og midler tager udgangspunkt i den danske kulturarv såvel som den enkelte elevs evner og ambitioner. Udover solide kundskaber og gode arbejdsvaner forsøger man i undervisningen bl.a. at fremme elevernes kreativitet, selvstændighed, nysgerrighed og ansvarsfølelse.

Optagelseskriterier
Hvis du ønsker dit barn optaget i børnehaveklassen (det år barnet fylder 6 år), skal du udfylde en indmeldelsesblanket, der sendes til skolens kontor, hvorefter barnet optages på ventelisten. Børn med søskende på skolen har fortrinsret.

Sorø Privatskole henvender sig til alle elever uanset køn, etnisk baggrund eller tro. Det er dog vigtigt, at samarbejdet fungerer mellem alle parter – skolens ledelse, eleven og forældre.

Beslutningen om optagelse af elever træffes på baggrund af en såkaldt CHIPS-test og en samtale mellem skolens ledelse, eleven og forældre. CHIPS-testen måler barnets kognitive udviklingstrin, dvs. hvorledes barnet tænker og løser problemer på det givne tidspunkt.

Skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard – pressefoto


sølvpartner