Sorø Kommune har efter vandforsyningslovens § 21 givet tilladelse til udbygning af vandbehandlingsanlægget hos Frederiksberg Vandværk. Udbygningen vil forbedre forsyningssikkerheden for vandforsyningens forbrugere i tråd med kommunens vandforsyningsplan.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandforsyningslovens § 75 indtil mandag den 21. februar 2022 kl. 23.59.

Læs mere på soroe.dk

Foto: ABW