University College Sjælland fraflytter Ankerhus i Sorø, idet ernærings- og sundhedsuddannelsen flytter til campus i Slagelse. Det sker indenfor 4-6 år.

– Det er med tungt hjerte, at vi må sige farvel til Ankerhus, men bestyrelsen ønsker, at de studerende på ernærings- og sundhedsuddannelsen bliver del af større fagligt miljø med muligheder for tværprofessionel samarbejde og et stærkere studiemiljø med flere medstuderende. Den nye beliggenhed stationsnært i hjertet af Slagelse bliver også en stor fordel for de studerende, siger Hans Stige.

De nye campusområder i Næstved og Slagelse, med deres placering tæt på byliv og station, skal være med til at sikre bedre tiltrækning og fastholdelse af de studerende på UCSJ’s uddannelser.

– Vi må se i øjnene, at de små campusser uden for bymidterne får en del studerende til at søge mod især København. Vores klare forventning er, at de nye campusser i Slagelse og Næstved kommer til at tilbyde så attraktive campusmiljøer, at vi kan holde på en langt større del af dem, der ellers vil søge mod hovedstaden, siger Hans Stige.

UCSJ’s direktion og administration, som i dag ligger på to forskellige lokationer på Slagelsevej i Sorø, flytter også til det nye campus i Næstved.

– UCSJ ønsker at have de studerende i centrum. Derfor har det været et ønske for både direktion og fællesfunktioner at komme tættere på de studerende. Det bliver muligt med den nye placering på campus i Næstved, siger Hans Stige.

CFU’s udlånssamling, som betjener folkeskolerne i Region Sjælland, vil fortsat være placeret i Sorø.

ankerhusUCSJ vil supplere de seks faste campusser med nye typer efterspørgselsdrevne mindre uddannelsesudbud. I Holbæk afsøges mulighederne for etablering af et fleksibelt udbud af sygeplejerskeuddannelsen i tæt samarbejde med Holbæk Kommune og Holbæk Sygehus. Udbuddet forventes at have et omfang af ca. 30 studerende pr. årgang og skal sikre en fortsat forsyning af sygeplejersker til Nordvestsjælland. UCSJ har allerede ansøgt Uddannelses- og forskningsministeren om etablering af en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg, der skal sikre arbejdskraften til de store tekniske virksomheder i området. Desuden er en udvidelse af den skolebaserede læreruddannelse i Samarbejde med regionens kommuner, under planlægning.

Nybyggerierne af campusserne i Slagelse, Næstved og Køge realiseres gradvist over de kommende fire til seks år, da der er hel del godkendelsesprocesser, før planerne kan begynde at blive ført ud i livet.

– Beslutningen skal høres i regionsrådet og godkendes i Uddannelses- og forskningsministeriet. Men vi håber alt går efter planen, så vi kan få sat gang i en endnu bedre dækning af stærke uddannelser i Region Sjælland. Målet er, at ændringerne gør det muligt for alle i regionen at få en videregående uddannelse, uanset hvor man bor, ligesom det skal understøtte virksomheders kompetencebehov og vækstmuligheder, siger Hans Stige.