Kendskab, netværk og samarbejde er vejen til succes på turismeområdet. Oplevelsesøkonomisk netværk står sammen om at styrke turismen og skabe synlighed om de gode oplevelser Sorø Kommune, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Man behøver ikke være gammel for at skabe resultater. Det kunne godt være mottoet for Oplevelsesøkonomisk netværk i Sorø, som allerede i sin første sæson har skabt et stærkt aktørfællesskab og sendt et turistmagasin på gaden.

Oplevelsesøkonomisk netværk tæller 22 lokale aktører inden for turisme og oplevelser. Netværket blev stiftet i foråret 2016 ud fra et ønske om i fællesskab at kunne gribe de muligheder, der opstår inden for ferie- og erhvervsturisme.

Foto: Niels-Henrik Glisbjerg
Foto: Niels-Henrik Glisbjerg

Næstformand i Sorø Erhvervsudviklingsråd, Malene Frandsen, Nordea, siger:
– Der er ingen tvivl om, at succes og vækst på turismeområdet forudsætter netværk og samarbejde. Aktørerne skal kende hinanden og hinandens produkter, og de skal være rigtig gode til at samarbejde om at skabe gode oplevelser for de turister, som kommer hertil. Hvad enten der er tale om et tysk ægtepar på camping eller en busfuld kinesiske forretningsfolk, som har 24 timer til at opleve området. Derfor er vi fra Erhvervsudviklingsrådets side meget glade for, at turismeaktørerne nu har fundet sammen i et netværk.

Formand for Oplevelsesøkonomisk netværk, Lars Mortesen, ejer af Støvlet Katrines Hus, siger:
– Jeg er stolt af, at vi på så kort tid har stablet et netværk på benene, og at netværket har vist sig livs- og handlekraftigt ved på ekstremt kort tid at få produceret et tresproget turistmagasin. Jeg ser det som en styrke, at det er aktørerne selv, som har været drivkraften hele vejen igennem.

Siden årsskiftet har den turismemæssige markedsføring af Sorø Kommune ligget hos Visit Vestsjælland, som gennem de senere år er lykkedes med at øge turismeomsætningen betydeligt i sine partnerkommuner. Visit Vestsjælland bliver derfor naturligt en helt central samarbejdspartner for det oplevelsesøkonomiske netværk.

– Vi ser det som vores opgave i netværket at skabe en stærk lokal forankring af de oplevelsesprodukter, som Visit Vestsjælland skal markedsføre ude omkring i verden, siger Lars Mortensen.

Foto: Niels-Henrik Glisbjerg
Foto: Niels-Henrik Glisbjerg