fotoHvert 5. barn trives dårligt i Danmark. Det vil TrygFonden og Psykiatrifonden lave om på i projekt ’Reach Out’. Derfor får Ruds Vedby Skole royalt besøg den 27. maj. Det skriver Sorø Kommune i en pressemeddelse:

Hvert femte barn i Danmark mellem 11 og 15 år trives psykisk dårligt og problemet er stigende. Den sociale ulighed i sundhed betyder derudover, at børn af forældre med sociale problemer har større risiko for at opleve mistrivsel. Mistrivsel blandt børn og unge er derfor ikke jævnt fordelt i Danmark.

Region Sjælland er den første region, som over en 5-årig periode får ekstra hjælp til at sætte trivsel på skoleskemaet, når TrygFondens og Psykiatrifondens rullende klasseværelse besøger regionens skoler. I projektet er der fokus på de skoler i regionen, hvor der er lav uddannelse blandt forældrene, hvilket kan være en indikator for sociale problemer.

Den 27. maj hjælper Kronprinsesse Mary med til at kaste lys på det stigende problem med mistrivsel blandt børn og unge. Det sker, når Kronprinsessen, der er protektor for Psykiatrifonden, den 27. maj deltager i undervisningen af skoleelever i 7. A på Ruds Vedby skole.

Kronprinsessen deltager i undervisningen fra kl. 10-11.30. Pressen vil få adgang til bussen i slutningen af forløbet.

”Mod, begejstring, venlighed, ærlighed, optimisme, humor og klassefællesskab. Det er blot nogle af de styrker som vi prøver at dyrke hos børnene i Region Sjællands skoler. Med projekt Reach Out ønsker vi at forebygge, at mistrivsel hos børn udvikler sig til psykiske problemer og dårligt mentalt helbred senere i livet. Vi er meget glade for at Kronprinsessen vil hjælpe os med at synliggøre behovet for at øge trivslen hos børn og unge i Region Sjælland”. Det siger Katrine Finke, der leder projektet og som oplever, at undervisningen både hjælper eleverne men også lærerne, der hjælpes til at sætte fokus på elevernes styrker og håndtere tegn på dårlig trivsel.

”Hver femte skoleelev viser i deres daglige liv tegn på, at de trives psykisk dårligt. De er måske kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn eller føler sig udenfor og det kan være skadeligt for deres indlæring og for deres fremtidige helbred. Derfor vil vi bl.a. gerne træne eleverne i problemløsning, samarbejde, konflikthåndtering og i at kende og håndtere svære følelser hos sig selv og hinanden,” siger projektchef i TrygFonden, Dorthe Lysgaard.

Om Reach Out
Reach Out er et projekt med fokus på at fremme psykisk sundhed blandt skoleelver i 5.-9. klasse i Region Sjælland. Når en skole bliver en del af Reach Out, så betyder det, at både lærere og elever undervises. Eleverne undervises to gange i Psykiatrifondens mobile klasseværelse, hvor de får viden om mental sundhed. Undervisningen er legende og øvelsesbaseret. I undervisningen øver eleverne sig aktivt på at øge trivslen i klassen ved at fokusere mere på andres og egne styrker. Imellem besøgene skal lærerne arbejde videre med elevernes styrker og relationer i klassen. Lærerne deltager i to workshops, hvor de får undervisning i mental sundhed og trivsel samt støtte til forankring af indsatsen. Et Reach Out forløb varer ca. 7 uger.

Nyt perspektiv kan hjælpe
Skoleleder Carsten Andersen fra Ruds Vedby Skole siger: ”Vi har i forvejen fokus på elevernes trivsel, og samarbejdet med Psykiatrifonden betyder, at skolen som helhed får et fagligt input fra fagfolk, der til dagligt arbejder med trivsel og får idéer til, hvordan vi selv arbejder videre med det i dagligdagen. Det, at der kommer personer udefra og arbejder med klassen, gør, at klassen som helhed måske får et nyt perspektiv på samarbejdet og trivslen i klassen, som kan hjælpe dem både nu og videre i livet.”