I anledning af Hellig 3 Konger planlægger Vester Broby Kirke en gudstjeneste den 8. januar 2012 kl. 10.30

Efter gudstjenesten vil der være en festlig frokost på Broby Gl. Skole. Pris 60 kr.

Alle er velkomne.