Der er dømt gulv-til-loft-renovering af omklædningsrummene i Holberg Hallen i Dianalund, oplyser Sorø Kommune.

Brugerne af hallen skal selvfølgelig have mulighed for at kunne klæde om under hele forløbet. Derfor tages renoveringen i etaper, fortæller Søren Borup Jensen, der er bygningskonstruktør ved Sorø Kommune og står for projektet. I første omgang bliver to omklædningsrum og dommeromklædningen sat i stand. Når disse er klar til ibrugtagning, bliver de sidste fire omklædningsrum taget to ad gangen. Håndværkerne er i øjeblikket i gang med nedrivning i de første rum, og efter planen er disse klar til ibrugtagning i februar 2022. Herefter går turen til de næste to omklædningsrum. Hele projektet forventes afsluttet i sommeren 2022.

Ved renoveringen bliver belægning på både gulve og vægge udskiftet, og i lofterne monteres lyddæmpende loftsplader, der forbedrer akustikken i rummene. I baderummene bliver bruse-panelerne udskiftet og toiletterne i tilknytning til omklædningsrummene bliver ligeledes udskiftet. Når vi er i gang med at renovere, er det en naturlig del af projektet, men med de nye armaturer og toiletter kommer vi selvfølgelig også til at opnå en vandbesparelse, hvilket jo er i tråd med kommunens Vision og Planstrategi, slutter Søren Borup Jensen af.

Foto: ABW