Flere end hver fjerde ung i Sorø Kommune vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Dermed ligger Sorø Kommune et stykke foran det nationale mål for 2025.

I 2025 kommer vi til at mangle 70.000 faglærte. Det skyldes blandt andet, at 40 procent af dem, som forlader arbejdsmarkedet, havde en erhvervsuddannelse, mens kun cirka 20 procent af de unge i dag vælger en erhvervsuddannelse. I nogle brancher kan manglen på faglærte mærkes allerede nu. For at imødekomme den udfordring, som vi kan se allerede nu, er der på landsplan sat et mål om, at 30 procent af en ungdomsårgang i 2025 skal vælge EUD; delmålet er 25 procent i 2020.

Ifølge Undervisningsministeriets netop offentliggjorte rapport over 9. og 10. klasse-elevernes valg af ungdomsuddannelse vælger cirka hver femte elev, altså 20 procent, på landsplan en erhvervsuddannelse i 2019.

I Sorø Kommune ser tallet dog noget anderledes ud. Allerede i 2018 valgte hele 26 procent af eleverne i Sorø Kommune en erhvervsuddannelse, og i 2019 viser tallet endnu en stigning. Hele 28,7 procent af 9. og 10. klasserne, som vælger ungdomsuddannelse, har valgt at tage en erhvervsuddannelse.

– Det betyder, at målet om 30 procent i 2025 ser ud til at være indenfor rækkevidde noget tidligere end forventet. Det kan vi godt være stolte af. Det ser ud til, at vi ligger på en 12. plads på landsplan i forhold de unges søgning til erhvervsuddannelser, siger Lars Damgaard Pedersen, formand for Børn og Undervisningsudvalget i Sorø Kommune.

– Det er vigtigt både for sammenhængskraften i vores samfund og for virksomhederne, som ellers kommer til at mangle faglært arbejdskraft, at tilstrækkeligt mange unge vælger en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt at sørge for, at de unge har et reelt valg – og at de kender til erhvervsuddannelserne og ved noget om, hvad de byder på. Derfor har vi i Sorø Kommune meget fokus på skole-virksomhedssamarbejde. For eksempel har ZBC og UU Sorø netop haft overbygningslærere fra folkeskolen på “erhvervsskolebænken” sammen med Sorø Erhvervsudviklingsråd for at øge lærernes kendskab til erhvervsuddannelserne og styrke samarbejdet på tværs af institutioner og virksomheder, siger Lars Damgaard Pedersen.

Foto: ABW