flagDen 15. januar blev museumsinspektør Ea Matzon, Sorø Museum, fejret med reception på Kulturcafé Ludvig. Mange var mødt op – heriblandt venner, familie og kollegaer. Stemningen var god, og man blev mødt af en smilende Ea, der tog venligt imod alle gæsterne.

En kollega til Ea fortalte om Sorø Museum og dets udstilling med Ingemanns Stue, som igennem mange år har været populær.

Herefter talte en skolelærer fra Fuglebjerg, som havde haft sine elever med til Sorø for at vise dem Ingemanns hus ved akademiet. Eleverne havde lært om Ingemann, og da de nåede frem til huset, trådte en høj mand med stort gråt skæg ud af døren, og børnene kiggede forbavset og sagde: ”Det er jo Ingemann!”

Dit Sorø siger tillykke til Ea Matzon, der siden 2002 har bidraget med masser til museet.

/KB