Læserbrev af Linda Nielsen, Byrådsmedlem for SF.

Årets ord i 2018 blev desværre hvidvask. Der ligger en sørgelig begivenhed bag. Nemlig at Danske Bank måtte erkende ansvaret for hvidvask af et ubeskriveligt stort milliard beløb. Sørgeligt i et land som Danmark, hvor vi bygger vores liv og vores organisationer på tillid. I et land hvor vi har en grundlæggende tillid til vores banker, må vi erkende, at banker ikke er, hvad de har været. Det skyldes ikke den enkelte bankmedarbejder og ens egen gode bankrådgiver, men det skyldes bankens øverste ledelse, der ikke har håndteret deres ansvar ordentligt. De har forrådt tilliden.

Jeg læste fornylig i en artikel i Kristelig Dagblad, hvor tillid blev benævnt som Danmarks usynlige råstof. Udtalelsen kommer fra professor Gert Tinggaard Svendsen, der forsker i tillid og taler om at “tillid er Danmarks X-faktor”. Når der sker hvidvask og skatteunddragelse, så er det en forråelse af vores X-faktor.

Det er vigtigt for vores fællesskab, og det samfund vi har opbygget, at vi bliver på tillidssporet, for ellers vælter vi omkuld og taber mange års god demokratisk udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi tager afstand fra hvidvask og skatteunddragelse i såvel ord som handling.

Jeg er i Sjællandske og Dagbladet (af bl.a. Bjarne Kjems) blevet bebrejdet, at jeg har taget til orde i byrådet overfor, at Sorø kommunes aftale med Danske Bank blev forlænget uden byrådet blev inddraget, men blot med borgmesteren og kommunaldirektørens underskrift. Jeg respekterer, at Bjarne har et andet syn på sagen, men jeg står fast på, at jeg mener, det er vigtigt, at vi som byrådspolitikere får mulighed for at træffe de væsentlige beslutninger.

For mig er det fakta, at det i disse tider er en væsentlig beslutning, hvilken bank Sorø kommune samarbejder med. Jeg vil ikke stikke hovedet i busken og lade som om, at det nok ikke er så slemt, det der med hvidvask!

Foto: Linda Nielsen, SF.