Bestyrelsen for foreningen ’1684-1862 Historisk Festival i Sorø’ er nu færdige med at evaluere årets festival i 2022, som fandt sted i slutningen af juni i år. Og er generelt enige om, at 2022 har været en succes. Selvom festivalen fandt sted samtidig med, at Tour De France susede gennem Danmark tæt på Sorø

’Vi har altid noget, vi selv synes der skal gøres bedre’, oplyser foreningens formand Mette Skjoldan. Hun beklager lydproblemerne ved festivalens åbning, som er en af de ganske få ting som publikummer og foreningens samarbejdspartnere har peget på som ’noget der kan gøres bedre’. Men understreger, at bestyrelsen er fuld gang med netop dette forbedringsarbejde, før næste års festival rammer byen.

Mette Skjoldan forklarer også, at bestyrelsens evaluering er sket blandt andet på baggrund af indkomne bemærkninger fra samarbejdspartnere og nogle fra vores publikum, der uopfordret har skrevet mails til foreningen.

’Vi havde bedt vores samarbejdspartnere om at nævne tre ting, som de synes der var gået godt. Og tre ting, som vi kunne gøre bedre. Begge dele er vigtige og brugbare vores videre udvikling fremadrettet,’ forklarer den glade formand. Som er meget taknemmelig for de rigtigt mange gode bemærkninger fra de 23 personer, som har valgt at give foreningen feedback.

Festivalens største succeser og bedste publikums-oplevelser lyder ifølge tilbagemeldingerne som følger i kort-tekster: ’Ingemannsdagen’ (dagen hvor mange af landets kirker har Ingemann-salmer på salmetavlen). ’ Flot ny festival i Sorø’. ’Programmet’. ’Maskeballet’. ’Information til samarbejdspartnere og inddragelsen af samme’.

Forskellige andre enkeltaktiviteter er også rost. Vi nævner i flæng ’Fægteskolen’, ’Straws fortolkning af Ingemanns aftensange’ og ’Godnathistorier i Faklernes Skær’.

Når man tæller kirkernes fejring af Ingemanns-dagen med, var der cirka 8.000 deltagere i årets festival. Hvilket i foreningens øjne er et både stort og glædeligt tal. Formand Mette Skjoldan udtrykker sig sådan her:

’Der er enighed om, at vi er meget glade og forbavsede over den store sponsor-gruppe vi allerede har. Så mange tusinde tak for at bakke op om os! Det betyder SÅ meget, siger formanden. Som understreger, at taknemmeligheden dækker både den frivillige forenings medlemmer, privatpersoner og virksomhedsmedlemmer. Hvis navne kan ses på foreningens hjemmeside (1684-1862.dk

Formanden udtrykker samtidig stor tak til sine hovedsponsorer: Sorø Kommune, Nordea, Emilie og Peter Lunds Fond, Mariette Tellerup Egholtfondet, Trelleborgfondet/Sydbank, Sorø Lån og Sparekasses Fond og Brand af 1848

Festival 2023 er på bedding

Temaet er valgt og foreningen er i gang med at få udviklet et nyt og flot program til jer.

Og de kan løfte sløret for, at der er visse aktiviteter der går igen til næste års festival, hvor også nye gode samarbejder er på vej.
Ingemannsdagen, Maskeballet og andre gode ting kommer igen på programmet – glæd jer til år 2023.
Programmet lanceres forår 2023 i dagspressen, når bladene kommer på træerne igen.

Se gerne deres 2 hjemmesider:

www.1684-1862.dk
www.ingemannsdagen.dk

Eller meld dig ind på https://1684-1862.dk/index.php/indmeldelse/

Del også gerne i det spændende medlemsarrangement fredag den 25. november kl. 19.00, hvor vi skal se på historiske kjoler. Find denne invitation på facebooksiden 1684-1862.

 

Foto: 1684-1862
Foto: 1684-1862
Foto: 1684-1862