Sorø Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær er ved retten i Næstved blevet dømt for bedrageri:

En domsmandsret har ved en enstemmig dom domfældt en 56-årig tidligere kommunaldirektør for bedrageri efter straffelovens § 279 ved den 14. november 2019 i forbindelse med en rejseafregning for deltagelse i en international konference i perioden fra den 18. – 23. oktober 2019 at have afgivet urigtige oplysninger vedrørende udgifter for et samlet beløb på ca. 6.000 kr., som han uretmæssigt havde brugt sit kommunalt udleverede Mastercard til dækning af.

Straffen blev udmålt til 40 dages fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Se hele domsudskriften her

Foto: ABW