Vi er virkelig gode til at sortere madaffald fra til genanvendelse, meddeler AffaldPlus. Med en indsamlingseffektivitet på ca. 75 % overgås madaffaldet kun af glasindsamlingen, som vi klarer allerbedst. Alligevel ender 50 kg madaffald pr. husstand årligt i restaffaldet i stedet for til madaffald.

De har lavet en lille quiz, hvor du kan teste, om du har styr på sorteringen af madaffald. Test dig selv og vind! De trækker en vinder den 10. september 2021.

Deltag i quiz om madaffald 

Knap halvdelen af de brugte batterier ender det forkerte sted
Batterier indeholder mange sjældne råstoffer, der er vanskelige at udvinde fra naturen. Derfor er der en stor miljømæssig gevinst, hvis flere batterier sendes til genanvendelse. I dag ender knap halvdelen desværre i restaffaldet eller ‘småt brændbart’.

Batterier er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af batterier skal sørge for at tage batterierne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine batterier til genanvendelse, sørger AffaldPlus for, at de kommer retur til det rette sted.

Byggeaffald
I marts fik modtog AffaldPlus i øvrigt 55 % mere affald på genbrugspladserne, end vi normalt gør. Især mængderne af ‘beton og tegl’, ‘jord’ og ‘gips’ eksploderede, så noget tyder på, at der har været gang i byggeprojekterne i de små hjem.

Foto: SDL