Den 14. april 2012 kl. 10-14 inviteres til temadag og officiel åbning af Herberget på Kongsgaarden i Vester Broby.

Kongsgaarden i Broby har fra gammel tid været den største gård i byen. De fire længer omkring gårdspladsen er opført mellem 1818 og 1868 og den brobelagte gårdsplads på 800 m2 er unik. Bygningerne er usædvanligt store for en bondegård.

Kongsgaarden er en enestående ”tidslomme”, hvor mange gæster oplever en stemning, som på deres bedsteforældres tid. Længerne med stalde og andet inventar står tilbage, næsten helt urørte fra den dag, da jorden blev bortforpagtet og dyreproduktionen ophørte.

Kongsgaarden på Strandvejen 11