Otte frejdige børn og modig senior drog den 1. marts til Ljungby i Sverige. Her var arrangeret det såkaldte Øresundstræf. Fire klubber på tværs af Øresund satte hinanden i stævne. Sorø Taekwon-Do Klub stillede med ni friske deltagere i alderen 7-40 år, der  tog afsted med to trænere for at repræsentere de danske farver.

På trods af en lang køretur var flere dedikerede forældre med og støttede godt op om de unge, som motivatorer og heppekor. Børn inddeltes efter alder og højde, voksne efter bæltegrad og vægt.
Alle deltagere fik to kampe i hver kategori og alle deltog i kamp og mønster. De danske deltagere gik til den i Sverige, og for flere var dette første gang de deltog i et stævne. Der var nervøsitet, spænding og mest af alt god stemning og glæde. Der blev udvekslet teknikker i kampringen og smil på sidelinien. Nye venskaber så måske dagens lys, og hvor sprogene ikke lige kom overens, gjorde fagter og gestikuleren det til en samtale alligevel.

Før hver kamp var alle uanset hvilken klub man kom fra hjælpsomme og venlige, så alle var klar til kamp og klar til at give en hånd, hvis en hjelm skulle rettes til før en kamp.

Stævnetræffet var arrangeret af Ljungby Taekwon-Do ITF, som også er venskabsforening med Sorø Taekwon-Do Klub. Det er således en klub, med hvem der ofte arrangeres fælles træninger og aktiviteter.

tai2