Nordisk talentsamarbejde sender elever til Finland 20. september 2016.

To ud af i alt fire talenter fra Danmark, der skal til Nordisk talentcamp i Vasa i Finland 21.-23. september, kommer fra Sorø Privatskole. En sciencecamp med fokus på atmosfæriske forhold. Talentcampen er arrangeret af Nordisk talentnetværk, som tidligere har afholdt deres camps hos ScienceTalenter i Sorø.

Nordisk talentnetværk inviterer hvert år op til 5 talenter, i alderen 14-17 år, fra hvert af de nordiske lande, Danmark, Findland, Norge og Sverige, til Nordisk talentcamp. Nordisktalentcamp 2013, 2014 og 2015 fandt sted hos ScienceTalenter i Sorø, men nu skal de andre nordiske lande på banen. Derfor finder Nordisk talentcamp 2016 sted i Vasa i Finland, og det er hensigten at de næste talentcamps i 2017 og 2018 skal finde sted i Norge og Sverige.

Nordisk talentcampTo ud af de i alt fire elever, der repræsenterer Danmark i Finland, kommer fra en grundskole i Sorø. Det drejer sig om Freja Christensen og Sørn Bøgh fra 9.X på Sorø Privatskole. De to øvrige elever fra Nørre Gymnasium i Brønshøj. ”Vi er glade for at få den her mulighed. Det er rart, når ens lærer synes, man kan noget specielt og er egnet til sådan en tur. Det får også en til at gå mere op i det. Vi glæder os rigtig meget til campen, men vi er også lidt spændte på, hvem de andre er. Om de sådan super gode i forhold til os og sådan,” udtaler Freja og Søren fra Sorø Privatskole.

På sciencecampen i Finland skal eleverne blandt andet planlægge opsendingen af en ballon med en sonde i henholdsvis troposfæren og stratosfæren, og efterfølgende præsentere deres data og resultater fra sonden. Det betyder, at de skal op kl. 5 om morgenen torsdag for at komme ud til sletten, Söderfjärden, hvor opsendingen skal finde sted.

Indbydelsen til en talentcamp kan være et af de skuldeklap, der medfører et vendepunkt i et ungt menneskes liv, når det kommer til uddannelsesvalg og karrieredrømme. Det rykker ved eleverne, når de er sammen med jævnaldrende talenter, der er ligeså dygtige som dem selv og måske også dygtigere end dem selv. Det kræver en ekstra indsats af eleverne, og det giver dem en forståelse af, hvad det vil sige at skulle kæmpe for at følge med.

”Talentcamps er en fantastisk mulighed for skolens mange talenter. Det er en anden form for undervisning, hvor eleverne går i skole hele dagen, og hvor underviserne bliver efter timerne for at svare på spørgsmål. Samarbejdet mellem skolerne er en af grundstene i talentudviklingen i Danmark, og vi begejstrede over Nordisk talentnetværk og deres arbejde med fælles talentudvikling i Norden,” forklarer Casper Madsen skoleleder på Sorø Privatskole.

De nordiske lande bygger i stort omfang deres velstand og konkurrenceevne på teknologi, innovation og naturvidenskabelig indsigt. Interessen er imidlertid faldende for naturvidenskab blandt de unge, og antallet af dimittender inden for det naturvidenskabelige område kan, som det ser ud nu, ikke matche fremtidens efterspørgsel. Derfor arbejder Nordisk talentnetværk for at skabe gode rammebetingelser for et stærkt nordisk uddannelsessystem, som kan tiltrække, udvikle og fastholde de bedste nordiske talenter.

På sigt håber Nordisk Talentnetværk at kunne brede projektet ud, men det vil formodentligt kræve hjælp fra
statslige organisationer i Norden, og at Island i så fald også kommer med i netværket.

nordisk_talentnetvaerk_logo