”Løber det rundt?” Somme tider bliver spørgsmålet stillet. Svaret er uforanderligt: Nej, det gør det bestemt ikke, oplyser Tersløsegaard i en pressemeddelelse.

Det er heller ikke meningen, for Ludvig Holbergs bolig er umistelig kulturarv, som fonden Den Holbergske Stiftelse er forpligtet til at bevare i smuk og værdig stand, så salig Holbergs stuer kan vises frem for alle interesserede.

Der er overhovedet ikke nogen form for kultur, der ”løber rundt”. Selv de største og mest velbesøgte museer og kulturinstitutioner er afhængige af tilskud og sponsorer. Se bare til museernes strålende fyrtårn Louisiana i Humlebæk. Der kommer 85 mio. kr. i kassen fra 650.000 årlige besøgende (2014) – men alligevel klarer Louisiana sig kun i kraft af tilskud på 62 mio. kr., godt og vel halvdelen fra det offentlige og den anden halvdel fra private fonde og sponsorer.

Julemarked Tersløsegaard 4Ludvig Holberg Museets økonomi fungerer på samme måde, bare i meget mindre målestok. Her hentes knap 100.000 kr. fra de godt 2000 årlige besøgende – og det forslår langt fra til sæsonens arrangementer, museets drift og vedligeholdelse samt fornyelse af anlæg og samlinger. Lykkeligvis supplerer både det offentlige med Sorø kommune i spidsen og en række private fonde og sponsorer med yderst kærkomne tilskud, som Tersløsegaard af hjertet takker for.

Her er det seneste års tilskudsgivere:
Sorø kommune, Statens Kunstfond, Georg Bestle og Hustrus Mindefond, Dansk Bygningsarv/Fremtidens Herregaard, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Digteren, cand jur. Aage Krarup Linds Legat, landinspektør Flemming Pade, Forfattercentrum, Soransk Samfund og LAG Nordvestsjælland.