Af Kasper Støvring

Kommunalvalget nærmer sig, og på Dit Sorø vil vi gerne sætte fokus på valget ved at lade spidskandidaterne svare på en række spørgsmål. Denne gang svarer Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti.

Hvad er jeres mærkesager?
Vi vil skabe stærke lokalsamfund, modarbejde flere skolelukninger og føre en ansvarlig udlændingepolitik. Vi er fortalere for borgerhøringer, en ordentlig ældrepleje og skabelsen af en stærk økonomi. Endelig vil vi styrke uddannelsesmulighederne.

Hvad er det bedste ved Sorø?
Det er det rige kulturliv, den skønne natur, det gode skattegrundlag og de mange engagerede borgere.

En af de mest ophedede debatter har drejet sig om asylcentret i Dianalund. Hvad er jeres holdning til centret?
Der er ikke økonomi i kommunen til at tage flere asylansøgere. Det vil på sigt koste på andre områder, såsom ældreplejen samt fysiske og psykiske syge.

Mange borgere går op i beskatning. Skal man fastholde det nuværende niveau, eller skal man sænke skatten? I givet fald hvordan?
Man skal styrke økonomien i kommunen og derefter sænke skatten.

Hvordan løser man/lever man med problemet med affolkning i landdistrikterne, lukning af skoler og butikker osv.?
Der må ikke lukkes flere skoler, og der skal være gode muligheder for pasning af børn. De lokale idræts- og beboerforeninger skal styrkes. Den kollektive trafik skal forbedres. Endelig skal de små byer i landdistrikterne forskønnes.

Kommunen har satset meget på bosætning og turisme. Hvad er jeres initiativer?
Vi vil styrke erhvervslivet og markedsføre vores helt fantastiske natur, specielt omkring Sorø by og Åmosen.

Der har været et fald i deltagelsen i kommunalvalg. Hvordan vil I engagere borgerne i kommunalvalget?
Vi vil lave gadekampagner, vælgermøder og markedsdage.

Sorø har traditionelt haft en stærk sammenhængskraft med bl.a. mange foreninger og lav kriminalitet. Er den truet? Hvordan kan den stærke sammenhængskraft fortsat sikres?
Det er vigtigt, at de lokale foreninger får inddraget forældrene i arbejdet, og at kommunen bakker op økonomisk samt støtter de lokale ledere. Det er vigtigt, at kommunen er åben for nye initiativer, som kommer fra borgerne.

Hvad er jeres syn på skolerne, offentligt og privat?
Der skal være lige vilkår, og der skal arbejdes på at styrke samarbejdet mellem private og kommunale børnehaver og dagplejer.

Hvad er jeres erhvervsstrategi? Hvordan vil I stimulere jobskabelsen?
Kommunen skal støtte op omkring nye initiativer både med konsulenter og hurtigere sagsbehandling. Der skal være bedre markedsføring, hvor der skal lægges vægt på kommunens centrale beliggenhed samt gode til- og frakørselsforhold. Vi vil også skabe billige erhvervsgrunde.

Har vi for mange eller for få velfærdsydelser? Er de gode nok?
Velfærdsydelserne over for de ældre og syge skal gøres bedre.

Er grøn vækst noget, man skal satse yderligere på?
Sorø Kommune er en grøn kommune, og det skal der hele tiden arbejdes på.

Hvordan forholder I jer til spørgsmål om udbud, privat konkurrence og fordelingen mellem offentlig og privat i økonomiske spørgsmål?
Er der en mulighed for at spare penge ved at udlicitere, uden at det går ud over kvaliteten, skal det gøres. Om det er det offentlige eller private, der udfører en opgave, så skal der ikke gøres forskel økonomisk.

Hvad er jeres holdninger på ældreområdet?
Kommunen bør bedømmes på, hvordan den behandler sine ældre og svageste, og det bør aldrig blive en byrde. DF Sorø vil bekæmpe enhver form for nedskæring i ældreplejen.

Hvad er jeres politik i forhold til infrastruktur og trafik?
Infrastrukturen skal styrkes, så det bliver attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne, og så også erhvervslivet styrkes.

Er den kommunale service for dårlig – er der for meget bureaukrati?
Servicen over for de ældre i forbindelse med IT bør være bedre.

Hvad vil I gøre ved ledigheden? Bør arbejdsløse i højere grad aktiveres?
Der skal effektiviseres i jobcentret.

Har du et link, hvor man kan læse mere om jeres politik, kontaktoplysninger osv.?
Se DF Sorøs hjemmeside. 

Lars Schmidt
Lars Schmidt