Suserup skov er en naturskov på 19 ha., der ligger på skrænten ned mod Tystrup sø.

Suserup skov har fra 1920 haft status som urørt skov, der er enestående for det nordvesteuropæiske lavland.
De meget forskellige og meget gamle træer giver levemuligheder for en lang række arter, som er sjældne andre steder.

Skoven administreres af Stiftelsen Sorø Akademi og udvalg med repræsentanter fra Botanisk Have, Skov- og Naturstyrelsen og Landbohøjskolen.

Der er adgang til skoven ad en afmærket sti, som fører rundt i hele skoven. Adgang med større grupper kræver særlig tilladelse. Færdsel i skoven er på egen risiko.

Skovtur