PRESSEMEDDELELSE

Årsregnskab 2010 Sorø Kommune
Supertankeren er vendt. Sorø Kommune kan efter flere år med underskud præsentere et driftsoverskud på årsregnskabet for 2010. Årsregnskabet for 2010 forelægges til behandling i Byrådet den 25. maj.

I 2010 er der et overskud fra den ordinære driftsvirksomhed på 41,5 mio. kr. og som samlet set er 2,4 mio. kr. bedre en forventet ved budgetlægningen. I 2010 er der også sket en forbedring af kommunens kassebeholdning, der er forbedret med yderligere ca. 5 mio. kr. end forventet ved vedtagelsen af budgettet for 2010.

Et særdeles positivt resultat for Sorø Kommune, også set i forhold til de tidligere års skuffende regnskabsresultater.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi nu kan præsentere et positivt driftsregnskab. Det viser, at vi er på rette vej, og at de tiltag, vi har gennemført, rent faktisk virker efter hensigten,” siger borgmester Ivan Hansen.

Der er flere forklaringer til den positive udvikling.

Allerede i 2009 og videre i 2010 er der handlet proaktivt med justeringer af organisation og serviceniveau, gennemførelse af effektiviseringer samt øget fokus på styring og opfølgning mm. Med regnskabet for 2010 ser vi resultatet.

Områder såsom foranstaltninger for børn og unge, voksen og handicap samt ældreområdet, hvor der tidligere har været udfordringer med budgetoverholdelse viser nu et resultat næsten i balance.

Samtidig må det dog også erkendes, at der er områder, hvor der fortsat skal arbejdes med at bringe balance i budgettet. I 2010 gælder det bl.a. skoleområdet og vintervedligeholdelse, som samlet ender med et underskud i 2010.

Skoleområdet, vintervedligeholdelse og andre med underskud ændrer imidlertid ikke ved det samlede billede af et flot regnskabsresultat for 2010.

”Det tager tid at vende en supertanker – og sådan er det også med en kommunes økonomi. Men de resultater, vi har opnået, ikke mindst på området for udsatte børn og unge, på ældreområdet og på voksen-handicap området, viser, at det kan lade sig gøre. Medarbejderne i kommunen har ydet en meget fokuseret indsats for at holde budgetterne og har gjort et flot stykke arbejde, som gør, at vi nu kommer ud med et positivt resultat,” siger Ivan Hansen.

Sorø Rådhus