Sundhedsprofilen 2021 viser, at også i Sorø Kommune er dårlig mental sundhed, overvægt, fysisk inaktivitet og søvnproblemer alvorlige og stigende problemstillinger, som kalder på langsigtede og helhedsorienterede indsatser.
Sundhedsprofilen 2021 blev offentliggjort i går og giver et indblik i danskernes overordnede oplevelse af deres egen sundhed og trivsel på en lang række områder. Mest markant i undersøgelsen står stigningen i dårlig mental sundhed, overvægt og fysisk inaktivitet.

Sorø Kommune skiller sig ikke væsentligt ud fra de landsdækkende og regionale tendenser. Formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, siger:

”Sundhedsprofilen 2021 tegner et klart billede af, at selvom de fleste mennesker giver udtryk for, at de er tilfredse med livet, så står vi både lokalt og på landsplan med en række alvorlige sundhedsudfordringer, som kun vil blive værre i de kommende år, hvis vi ikke som samfund og som kommune sætter markant ind på en bred række områder. I Sorø Kommune har vi gang i flere konkrete indsatser, som retter sig meningsfuldt mod udfordringerne, men der er behov for, at vi går endnu mere helhedsorienteret og tværgående til værks. Sundhed er ikke kun en opgave for de sundhedsprofessionelle – det er en opgave for os alle på tværs af dagtilbud, skoler, arbejdspladser, beskæftigelsesområdet, foreningslivet og sundhedssektoren. Alle parter skal om bord, hvis vi skal vende udviklingen og mindske uligheden, og det er et område som optager os politisk ikke bare i Social og Sundhedsudvalget, men i hele Kommunalbestyrelsen.”

Sundhedsprofilen udgør et vigtigt fundament for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i både kommuner, regioner og på landsplan. Også i Sorø Kommune er undersøgelsen med til at sætte retningen for sundhedsarbejdet.

Leder af Sorø Sundhedscenter, Mia Møller, siger:

”Vi vil arbejde videre med undersøgelsens data i forhold til konkrete sundhedsindsatser og koble det til den viden, vi har om social ulighed i sundhed og om, hvad der virker. Sundhedsprofilen 2021 viser, at som det er nu, har vi et samfund som producerer syge mennesker. Den udvikling skal vi have bremset, og det kræver en langt bredere indsats på alle niveauer i samfundet.”

Sundhedsprofilen 2021 bliver et af emnerne på Kommunalbestyrelsens visionsseminar til april.

Udvalgte resultater fra Sundhedsprofilen 2021, som gælder både i Sorø Kommune og på landsplan:
• De fleste borgere er tilfredse med livet
• Den mentale trivsel er faldet siden 2017 og er især lav blandt kvinder og de unge
• Flere borgere har langvarig sygdom og flere sygdomme på én gang (multisygdom)
• Flere er ensomme, særligt blandt unge og ældre
• Flere spiser usundt
• Flere er svært overvægtige (godt hver femte borger er svært overvægtig)
• Tre ud af fem er fysisk inaktive (lever ikke op til WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet)

Fakta om Sundhedsprofilen 2021

Undersøgelsen ”Hvordan har du det?” er gennemført i 2021, hvor 324.000 danskere fik tilsendt et meget omfattende spørgeskema. På baggrund af svarene er der nu udarbejdet en ny national sundhedsprofil. Ca. 20.000 borgere i Region Sjælland har deltaget i undersøgelsen.

Det er alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Sundhedsprofilen 2021 kan ses her: www.sst.dk/sundhedsprofilen

Undersøgelsen af danskernes sundhed blev første gang foretaget i 2010, og resultaterne kan derfor sammenlignes over tid. Sidste gang, Sundhedsprofilen blev udarbejdet, var i 2017. Resultaterne for de fire undersøgelser kan ses på www.danskernessundhed.dk.

Foto: ABW