Positiv befolkningsudvikling og stigende indtægter betyder, at Sorø Kommune modtager færre statslige tilskud næste år. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

På budgetseminaret den 22. juni tog Sorø Kommunes byråd hul på at forberede kommunens budget for 2017. Her kunne man glæde sig over flere positive tegn vedrørende den kommunale økonomi. Først og fremmest havde staten netop besluttet alligevel ikke at tage så mange penge fra kommunerne som først antaget, og herudover kunne man også glæde sig over, at antallet af borgere i kommunen er stigende.

Det stigende antal indbyggere i kommunen giver øgede indtægter og viser, at kommunens bosætnings- og vækstpolitik virker. Det er meget positivt. Indtægterne for selskabsskatten er også stigende, da virksomhederne i Sorø Kommune klarer sig godt. Populært sagt, så er Sorø Kommune begyndt at tjene flere af sine penge selv.

Sorø KommuneKonsekvensen af det er imidlertid, at staten betaler mindre i tilskud til Sorø Kommune. En del af de statslige tilskud har til formål at holde hånden under en kommune i svære tider, så når tiderne forbedres, trækker staten en del af sin støtte tilbage. Det betyder, at Sorø Kommune modtager mindre på det såkaldte strukturelle tilskud, hvor kriterierne vedrører befolkningens størrelse og sammensætning. Ligeledes er der et faldende statsligt tilskud til Sorø Kommune på beskæftigelsesområdet, da arbejdsløsheden nu er meget lav.

Samlet set er indtægterne i Sorø Kommune derfor relativt konstante fra 2016 til 2017. Det betyder, at hvor man fra Sorø Kommunes side havde håbet at bevare det hidtidige tilskudsniveau og dermed kunne øge det kommunale råderum ved hjælp af statslige bidrag, så kommer det næppe til at ske. Sorø Kommuner er dog fortsat i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om det endelige tilskudsniveau.

Præcis hvad de ændrede tilskud kommer til at betyde for det kommunale råderum, kan ikke siges på nuværende tidspunkt. Forvaltningen regner i disse uger intenst på at kortlægge såvel indtægtssiden som udgiftssiden i Sorø Kommune for 2017, således at det tekniske budget bliver klar og viser et overslag over det mulige råderum samt hvad råderummet kan benyttes til.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Jeg glæder mig over fremgangen i vores indtægter. Sorø Kommune er i god og sund udvikling og har langt om længe en økonomi i balance. Det er en skam, at vi ikke kommer til at mærke vores styrke i indtægterne allerede til næste år. Men udviklingen med flere borgere og et voksende erhvervsliv vil styrke vores indtægtsgrundlag år for år – uanset at det statslige tilskud falder.

Byrådet holder sit næste budgetseminar den 26. august. Det er forvaltningens mål at kunne præsentere de forventede rammer for såvel udgifts- som indtægtsside den 18. august. Borgmesteren vil herefter præsentere et forhandlingsudspil hurtigst muligt efter 26. august.