I februar overtog Sorø Kommune opgaven med at inddrive ejendomsskatter fra SKAT. Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse:

Det har kommunen gjort så godt, at det er lykkedes at sikre indbetalinger for over 600.000 kr. og nedbringe gælden fra 1. rate af ejendomsskatten til det halve. Det glæder borgmester Gert Jørgensen.

– I Økonomiudvalget valgte vi at gribe den mulighed, kommunerne nu har fået for selv at inddrive ejendomsskatter, og de første resultater tyder på, at det har været en rigtig beslutning.

Sorø Kommune arbejder videre med at inddrive den sidste gæld. Hvis gælden ikke bliver betalt, vil kommunen videresende sagerne til en advokat, som i sidste ende vil iværksætte tvangsauktion over de ejendomme, hvor ejendomsskatten ikke er betalt. Sorø Kommune skønner, at ca. 75 ejendomme vil blive videresendt til advokaten inden for de næste 14 dage.

Inddrivelsesproceduren er ligesom den var, før SKAT overtog opgaven.

Fakta
Siden 2. februar 2017 er det kommunerne, som skal inddrive skyldige ejendomsskatter. Det er fortsat SKAT, som skal inddrive ejendomsskatter for 2016 og tidligere år.

I Sorø Kommune udgjorde den samlede gæld fra 1. rate af ejendomsskatten for 2017 pr. 19.4.2017 ca. 1,3 mio. kr. Denne gæld er nu nedbragt til ca. 655.000,00 kr.