Hvis der er noget, der har store økonomiske konsekvenser for en virksomhed, er det langtidssygmeldinger.
Langtidssygmelding p.g.a. stress eller depression kan forebygges, når der laves en rettidig indsats. Har virksomheden en sundhedssikring, kan medarbejderen selvfølgelig bruge denne.

Men hvad gør du som virksomhedsleder eller HR-chef/medarbejder, når virksomheden ikke har en sundhedssikring? Hvordan kan virksomheden holde medarbejderen fast i jobbet?

Karin van Everdinck, psykoterapeut MPF, supervisor/coach og indehaver af Everdinck Kunstterapi, arbejder med stressforebyggelse, stressbehandling og mental trivsel og tilbyder individuelle forløb til virksomhedens ansatte.

I disse forløb arbejdes der med samtaleterapi, nervesystemet og mindfulness. Et forløb består af mindst 5 sessioner og kan strække sig til 8-10 sessioner, afhængig af, hvor hårdt ramt medarbejderen er, og hvor årsagerne ligger. Årsagerne kan være et summa summarum af begivenheder, der har hobet sig op, og kan være af både professionel og af privat karaktér.

Fokuspunkter
Både i stressforebyggelsen og i stressbehandlingen arbejdes der med flere fokus-punkter, alle med formålet at genoprette medarbejderens trivsel.

Der arbejdes med at vurdere stressniveauet og herunder stress symptomer. Der ses på stressorer og på work-life balance. Herunder også, hvad der er vigtigt for medarbejderen.

Karin har tavshedspligt, hvilken har en stor betydning for medarbejderen, der kan tale “frit fra leveren”, uden at det har konsekvenser. Det betyder meget at blive hørt, mødt og forstået, at få lov at dele svære følelser og bekymringer, der tynger, og at få nye perspektiver. Sammen findes en vej ud af kaosset.

Karin arbejder i hele regionen og kan modtage medarbejderne i egne lokaler i Sorø og i Roskilde eller i én af virksomhedens lokaler. Såfremt virksomheden løbende har et behov for at kunne sende medarbejdere til stressbehandling og/eller – forebyggelse, kan der laves en virksomhedsaftale.

Du kan læse mere om stressbehandling og om Karins baggrund på www.everdinck.dk og er velkommen til at ringe eller skrive på tlf. 2448 0447 eller everdinck@gmail.com

Du kan også finde Everdinck Kunstterapi på Facebook. Giv gerne et like.