University College Sjælland er af Kulturministeriet netop blevet udnævnt til projektleder i et udbud, der skal bygge bro mellem kunst, kulturarv og dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Det oplyser UCSJ i en pressemeddelelse.

Ankerhus 11UCSJ bliver projektleder i et stort udbud, der netop er gennemført af Kulturministeriet i et samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udbuddet handler om at udvikle og afprøve nye læringsforløb og aktiviteter i dagtilbuddene i samarbejde med sparringspartnere fra kunst- og kulturarvsområdet. Samt ikke mindst at skabe øget fokus på emnet.

Projektet omfatter – ud over udviklingen og afprøvningen – også afholdelse af en national konference samt videndeling på regionale netværksmøder.

UCSJ vil gennemføre projektet i tæt samarbejde med tre andre partnere, der omfatter UC Nordjylland og UC Lillebælt samt Udviklingscenter for børne- og ungekultur ”Kulturprinsen” i Viborg.

At professionshøjskolerne er i spidsen for projektet har flere årsager. Ikke mindst, at der i den nye pædagoguddannelse er kommet øget fokus på den praktiske og refleksive dimension i forhold til kunst og kultur i dagtilbuddene. Der er derfor konkret behov for at undersøge, hvordan aktiviteter og læringsforløb kan understøttes af aktører inden for kulturen.

Projektet indebærer, at både studerende og forskere på professionshøjskolerne skal deltage i arbejdet, der således både har et uddannelsesperspektiv og et forskningsperspektiv, samtidig med, at projektet vil sætte konkrete spor i dagtilbuddene. Projektet vil trække på forskellig viden og forskelligt datamateriale, herunder Kulturministeriets kortlægning om børns møde med kunst og kultur i dagtilbud, som blev lanceret i februar 2016 af Rambøll og EVA.
Margit Mikkelsen, der er centerchef i Center for Pædagogik i UCSJ siger:

– Vi er utroligt stolte af at have vundet dette udbud, som rammer lige i centrum af et af de forskningsområder, som UCSJ har arbejdet med i de senere år. Hun peger på, at UCSJ råder over flere forskere, der arbejder med pædagogik, æstetisk læring og koblingen mellem kultur, dagtilbud og børns udvikling.

– Vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang med at tilrettelægge forløbet, der skal munde ud i ny viden, som kan være til stor nytte, når der skal skabes mere synergi mellem kunstnere, kunsthistorikere og dagtilbud, siger hun.

Projektet starter i efteråret 2016 og vil køre i to år. Der er afsat 1,5 mio. kr. til initiativet.