Af Niels Hilker, DN Sorø

Der var 120 tilhørere til DN Sorøs aften “Har landbruget en fremtid”, hvor journalist Kjeld Hansen holdt et engageret foredrag om landbrugets påvirkning af natur, miljø og samfund.

Foredraget blev understøttet af dokumentation, der bl.a. viser, at landbruget beslaglægger 60 procent af Danmarks areal, beskæftiger mindre end 2 procent af arbejdsstyrken, er storforbruger af sprøjtegifte og antibiotika og rummer ret begrænset biologisk mangfoldighed.

Mange spørgsmål fra salen kredsede om, hvordan en bæredygtig landskabsforvaltning skal se ud i fremtiden.

En oplysende og succesfuld aften, som DN Sorø er meget tilfreds med.

Møde med Kjeld Hansen