DN Sorø kaldte sammen til demonstration ved Flommen i Sorø mod det forslag i Folketinget, der vil fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til egenhændigt at rejse fredningssager. 70 af Sorøs borgere havde valgt at tilbringe denne solrige søndag formiddag på Flommen, som med sine 127 hektar fredet natur er den direkte anledning til, at DN Sorø havde kaldt til samling netop her.

Deltagere i alle aldre deltog til ‘Fredninger i fare’ på vej over Flommen. Foto: Jørgen Tybrind (DN Sorø).

Niels Hilker, DN Sorøs formand bød velkommen og orienterede om beslutningsforslaget, der behandles i Folketingen det 24. januar. Herefter tog Rolf Lehrmann, næstformand i DN Sorø over og fortalte levende om Flommens fredning tilbage i 1977. Han var også dengang aktiv i DN Sorø og kunne berette om den daværende lokalformand, lektor Halfdan G. Becks, årelange kamp for at få gennemført Flom-fredningen. Baggrunden var bl.a., at det daværende Sorø Byråd havde planer om en omfartsvej fra Ringstedvej til Skælskørvej.

Fredningen sikrer, at Flommen bevarer sin karakter af åbent engområde, og at der ikke foretages ændringer i terræn og vandstand. Trods fredningen optræder ideen med en omfartsvej over Flommen stadig i Sorø Kommunes gældende Masterplan for Sorø By.

De 70 deltagere istemte “Der er et yndigt land” som afslutning på velkomsten. Og blev herefter guidet på en rundtur i den nedre del af Flommen, der bl.a. førte forbi den navnkundige “navnebøg”, som med sine 300 år har mange tidligere akademielevers navne ridset ind i barken.

Turen førte i det hele taget rundt i den rige natur lige udenfor Sorø Bymidte. Om foråret guides her Danmark ældste fugletur, nattergaleturen, hvor den og mange andre af engens og skovens fugle høres og ses.

En flot tårnfalk lavede opvisning for deltagerne, inden rundturen sluttede af ved den kaukasiske vingevalnød i haven ved den gamle Skovridergård, med et fælles ønske om at bevare DNs selvstændige plads i et fredningssystem, som er det stærkeste instrument til naturbeskyttelse, vi overhovedet har.

De 70 deltagere stod klar til at synge ‘Der er et yndigt land’. Foto: Jørgen Tybrind (DN Sorø).
Flommen, hvor ønsket om en omfartsvej stadig eksisterer. Foto: Jørgen Tybrind (DN Sorø).