Alle med interesse for folkeskolen er velkomne er velkomne til at deltage i stormødet på Sorø Borgerskole den 18. januar kl. 9-13.  Her bliver der masser af muligheder for at drøfte, hvordan alle kan medvirke til at forbedre den kriseramte folkeskole.

Inklusion, lektiecafé og fritidsaktiviteter er formentligt højt på listen over de nye tiltag, der vil blive diskuteret. Mon ikke også de stærkt omdiskuterede iPads vil få en bemærkning eller to. Andre mulige emner er tolærerordning, universitetsuddannede lærere, madordning, skolevej/buskørsel og støj.

Tilmeld dig nu på den enkelte skole eller på mailadressen kahe@soroe.dk senest den 16. januar.

Nostalgisk skoletaske
Nostalgisk skoletaske