infomødeDen store sal på Værkerne summede af debat, da oplægget til en ny handelsstandsforening i Sorø blev præsenteret torsdag den 19. marts 2015.

De fire initiativtagere, Jesper Benthien fra Acasia, Pia Larsen fra Sejers Konditori, Bettina Nielsen fra AcaPella og Jens Sørensen fra Cykelhuset havde hidkaldt “seniorjournalisten” Jørn Henrik Jørgensen til at præsentere tankerne bag den nye forening, som, hvis der er opbakning til det, skal afløse SET. Sorø Kommune har opsagt sin aftale med Sorø Event og Turist, og fremtiden er derfor uvis for den gamle forening.

De store linjer
Oplægget blev præsenteret som forslag, og det er op til deltagerne på en eventuel stiftende generalforsamling at fastlægge formål, kontingent, vedtægter osv. Der er også formuleret et udkast til både vedtægter og et idé-katalog, som initiativtagerne dog ikke ville løfte sløret for på informationsmødet.

Det var derimod de store linjer, der blev ridset op. Den nye forening vil samle kommunen, detail, kultur, erhverv, foreninger og private støttemedlemmer. Man vil bakke op om events som kyndelmisse, fastelavn, store køredag, ro regatta, lions marked, børneloppemarked, halloween, støt brysterne, efterårsferie og julen. Den år efter år meget omdiskuterede julebelysning er dog en opgave den nye forening ikke vil påtage sig at løfte.

Endelig lagde initiativtagerne op til et nyt fælles gavekort for alle butikker i kommunen.

Forslag til kontingenter
Der blev spillet ud med et årligt kontingent på 4.800 kr. ex moms for detail, 2400 kr. ex moms for andre erhverv og 1.200 kr. inkl. moms for støttemedlemmer. Hermed regner foreningen med det første år at generere indtægter på 300.000 kr. Da julebelysningen koster 250.000 kr., siger det sig selv, at det ikke hænger sammen.

Hvorfor ikke SET?
Herefter var der heftig debat om oplægget, en debat der ofte kom til at dreje sig om SET, der har indkaldt til generalforsamling den 7. april. SETs bestyrelse ønsker at køre videre med resterne, men alle er tilsyneladende enige om, at byen er for lille til to parallelle handelsstandsforeninger.

Initiativtagerne blev således gentagne gange spurgt om, hvorfor man skulle bakke op om en ny handelstandsforening, fremfor at køre videre i SET regi.

”Gennemsigtighed i økonomien – det er den primære forskel”, sagde Jens fra Cykelhuset: “Pengene skal tilbage til medlemmerne”.

“Vi vil have styr på, hvad vores penge går til. I SET bliver tingene blandet sammen, f.eks. udgifter til aktiviteter og reklame”, sagde Jesper fra Acasia.

“Der er rigtig mange lig i lasten i SET, og derfor ønsker vi at starte forfra,” sagde Bettina fra AcaPella.

En ny start
Og meget tyder på, at der er opbakning til at trække en streg i sandet.

“Jeg har været så skuffet over det sidste års tid i SET”, sagde Tina fra Svegård Bog & idé.

Anja fra Guldregn fandt det forfriskende og nødvendigt med en ny start. Hun var ikke imponeret af SET på det møde hun deltog i: “Kun 10 personer mødte op, og alle sad og hakkede på hinanden. Vi er mange gode kræfter, der er mødt op i dag”.

Johnny Andersen, der bl.a. arrangerer 80er-festen i Pedersborg Hallen, fortalte, at der deltager mange til byfesten den 9. maj, som aldrig er blevet spurgt, om de vil være med SET.

Det blev også diskuteret, hvad man skal gøre for at få “friløberne” med i en ny forening, hvem det så end er, der kommer til at køre videre med den.

Mona fra Butler Vin foreslog en forening på to niveauer – et der finansierer events i Storgade og et for hele kommunen. Jørgen Rasmussen fra Sorø Blomster foreslog prisdifferentiering, så man også får “de små frisører” med.

“Det er ikke os, der skal bestemme, hvad der skal ske i den nye forening, det er jer. Det kan også være, vi kommer til at køre videre med SET – det kommer an på hvem der stiller sig i spidsen. Det vigtigste er, at vi kommer ud af det her dødvande,” sagde Pia fra Sejers Konditori.

/SDL