I tirsdags informerede 10. klasse-koordinator på Sorø Privatskole, Marianne Krogh, om Sorø Privatskoles 10. klasse-tilbud efter sommerferien. Omkring 40 personer mødte op til informationsmødet, der fandt sted i lokalerne på Frederiksvej 1, hvor 10. klasse har klasselokale.

Første skoledag
Første skoledag

”Det må betragtes som en succes, når vi kan trække omkring 40 deltagere til et informationsmøde om vores 10. klasse-tilbud en mørk vinteraften i januar. Det vidner om, at en uddannelse med internationalt perspektiv og sprogskole er attraktivt for de unge,” udtaler Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

Informationsmødet blev holdt uformelt og i hyggelige rammer, hvor der blev talt om muligheder og stillet spørgsmål om stort og småt. Udover Marianne Krogh deltog to elever, Dana Larsen og Rikke Jørgensen, fra den nuværende 10. klasse på Sorø Privatskole i mødet.

På Sorø Privatskole skal 10. klasse være starten på ungdomsuddannelsen – ikke afslutningen på grundskolen.

”Vi mener, at der er plads til et ambitiøst 10. klasse-tilbud på Sorø Privatskole. Vi har fokus på, at det er et tilbud, som er attraktivt for vores egne elever, såvel som elever fra andre skoler. Med den enkelte elev i centrum og et højt fagligt niveau skal vi gøre vore elever klar til at starte på en ungdomsuddannelse,” udtaler Casper Madsen.

Frikvarter
Frikvarter

10. klasse på Sorø Privatskole tilbyder på nuværende tidspunkt en kendt ramme; et højt fagligt niveau og en mulighed for at udvide sin faglige horisont udover de almindelige skolefag.

Fra skoleåret 2015-2016 supplerer Sorø Privatskole deres 10. klasse med internationalt anerkendt engelsk undervisning og 14 dages sprogskole i England, der skal; gøre eleverne klar til at tage en international uddannelse, løfte deres engelskkundskaber til et helt nyt niveau og give dem et internationalt udsyn.

Sorø Privatskole er Cambridge International Associate School (CIAS). Det betyder, at skolen er godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor en bestemt fagkombination.

Det handler ikke kun om at tilbyde sprogligt interesserede elever en ekstra udfordring. For flere af eleverne er det et logisk skridt i retning af den uddannelse, som de gerne vil tage. På flere uddannelser er lærebøgerne og undervisningen allerede på engelsk.

Mødet henvendte sig til alle, der ville høre mere om 10. klasse i Sorø. Det vides endnu ikke, hvor mange elever, der starter i 10. klasse på Sorø Privatskole efter sommerferien, men det bliver spændende at se, om det bliver til en eller to 10. klasser.