Når du handler i byens butikker, finder du blandt mange lækre varer også dette støtte-armbånd fra Sorø Handel og Service. Du kan støtte med 50,- kr. til diverse spændende arrangementer.

Du kan få et overblik over de kommende arrangementer her.