En alvorlig personalesag har medført, at der ikke længere er tillid til Kenneth Smith i rollen som skoleleder for Stenlille Skole. Han er derfor ikke længere ansat, meddeler Sorø Kommune.

Ledelsen i Børn og Familie retter nu sit fokus mod at tage hånd om medarbejdere, børn og forældre, som i den kommende tid vil finde sig i en situation, hvor et lederskift unægtelig vil præge dagligdagen.

Børn og Familie vil snarest muligt, og i tæt samarbejde med Stenlille Skole og skolebestyrelsen indlede processen med at finde en ny skoleleder til Stenlille Skole.

I mellemtiden er viceskoleleder, Jacob Plambeck, konstitueret som skoleleder ind til ny skoleleder er ansat.

Foto: ABW