Stenlillehallen åbner igen i uge 11 og kan igen bruges i al slags vejr.

Sorø Kommune har siden årsskiftet arbejdet på at udbedre Stenlillehallen. Undervejs har det vist sig, at hallen kan stabiliseres med mindre omfattende udbedringer end først antaget. Kommunen vurderer, at de nuværende udbedringer vil betyde, at hallen kan bruges i de næste ti år, før en mere gennemgribende renovering vil være påkrævet.

For hallens brugere betyder det, at de allerede fra uge 11 har en hal, som kan bruges i al slags vejr.

Det resterende arbejde vil blive tilrettelagt, så det griber mindst muligt ind i brugernes adgang til hallen, og det vil kun blive nødvendigt at lukke hallen i ganske begrænset omfang. Arbejdet vil bestå i at forstærke søjlerne i hallens gavle og hjørner.

Foto: ABW