Sorø Kommune 13Så kom det endelig – det statslige tilsagn om medfinansiering af den rundkørsel på rute 57, som længe har været efterspurgt af erhvervslivet i Sorø Kommune.

Sent onsdag eftermiddag modtog Sorø Kommune en meddelelse fra Vejdirektoratet om, at Transportministeren netop havde indgået en aftale med forligskredsen bag det grønne transportforlig, og at etableringen af en rundkørsel i krydset Elmebjergvej/Kalundborgvej var en del af aftalen.

Byrådet i Sorø Kommune har allerede i budgetaftalen for 2014 afsat penge til den kommunale medfinansiering af rundkørslen, men siden regeringen ved sin tiltræden satte en lang række anlægsprojekter på hold, har projektet stået stille. Men med det statslige tilsagn om medfinansiering kan projektet nu gå videre i anlægsfasen.

Rundkørslen skal etableres i et samarbejde mellem stat og kommune, fordi rute 57 er en statsvej.

Borgmester Gert Jørgensen glæder sig over tilsagnet.

– En trafikløsning på Elmebjergvej har længe stået meget højt på erhvervslivets ønskeseddel, og det er meget glædeligt, at vi nu omsider har fået tilsagn om den statslige medfinansiering, siger han. – Den planlagte rundkørsel er dimensioneret til tung trafik og vil give en markant forbedring af trafikafviklingen i og omkring erhvervsområdet.

Sorø Kommune har afsat i alt 4,8 mio. kroner til rundkørslen mv., mens den statslige del af projektet forventes at udgøre knapt 3 mio. kroner.