Erik Christiansen hejser standeren.
Erik Christiansen hejser standeren

Skyerne skiller sig og solen slipper igennem, da Ib Hahn Andersen tager mikrofonen og offentliggør en donation fra Brand af 1848 fonden på 350.000 kr. til den ny træningshal.

Træningshallen skal hjælpe de mindre rutinerede roere, så de kan træne indendørs i dårligt vejr hele året. Og kaproerne kan vedligeholde vægttræningen i sommermånederne. Klubben har i forvejen modtaget støtte- og fondsmidler på i alt 800.000 kr.

Sorø Roklub er meget taknemmelig for det væsentlige bidrag fra Brand af 1848 Fonden. Sponsorudvalget og Aktivitetsudvalget er to nye udvalg i klubben. Sponsorudvalget arbejder hver dag for at skaffe midler til materiel og støtte til ungdomsafdelingen.

Vinterpokalen blev tildelt Andreas Sloth for sin utrættelige indsats hver dag for juniorerne, vintergymnastikken og uddannelsen til træner under Dansk Forening for Rosport.

Erik Christiansen, som er klubbens ældste medlem, hejste standeren, og juniorroerne sluttede standerhejsningen af med paraderoning på smalsøen på Sorø Sø.

Roskilde roklub er på træningslejr i Påskeugen. Så der er ekstra aktivitet på Sorø Sø både formiddag og sidst på eftermiddagen.

Ib Hahn Andersen offentligør donationen
Ib Hahn Andersen offentligør donationen