Sorø Privatskole opretter en ny 2. klasse i skoleåret 2016-2017. Det betyder at skolen fra næste skoleår får 3 klasser på alle årgange fra 0. til 9. årgang.

Sorø Privatskole har ventelister på alle årgange for elever, som ønsker at starte på skolen, men der er stadig enkelte ledige pladser på 2. årgang med skolestart i skoleåret 2016-2017.

”Sorø Privatskole er en traditionsrig, velfungerende og udviklingsorienteret grundskole med engagerede elever, forældre og medarbejdere. Vi oplever derfor også generelt stor interesse fra forældre, som ønsker at deres børn skal starte på skolen. Jeg ser det derfor som lidt af en tilfældighed, at de nye elever ikke har meldt sig på banen endnu på netop den årgang,” forklarer Casper Madsen.

Dansk_2.klasseDet er efterhånden 5 år siden, at skolebestyrelsen på Sorø Privatskole besluttede at udvide skolen fra kun at være 3-sporet på 7.-9. årgang til at blive en 3-sporet på alle årgange. Skolen har derfor oprettet flere nye klasser gennem de seneste år, men det er alligevel først nu, at Sorø Privatskole bliver fuldt ud 3-sport på alle årgange. Det sker, når skolen næste skoleår opretter en ny 2. klasse på den sidste årgang med kun 2 klasser.

”Erfaringerne har vist os, at det har en stor betydning, at eleverne starter på skolen så tidligt som muligt. Det skaber de bedste rammer for elevernes trivsel og faglige udvikling på skolen,” udtaler Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

Sorø Privatskole vurderer, at både den faglige og sociale inklusion af nye elever og forældre på skolen bør ligge så tidligt som muligt. Det giver bedre faglige resultater hos eleverne, da undervisningen i afgangsprøvefagene allerede starter på mellemtrinnet. Derudover øger elevernes leg, som stadig er en væsentlig del af pauserne, mulighederne for at indgå i de nye sociale relationer. På den måde bliver eleverne hurtigere integreret og en del af skolens kultur.